MENU

棚セット

棚セット〈0°・15°〉

○シルキー ハイグレー

品番 品名 間口 奥行
320-06 UL棚セット 120×20R ○ 
320-07 UL棚セット 120×24R ○ 
320-56 UL棚セット 120×30R ○ 
320-57 UL棚セット 120×36R ○ 
320-58 UL棚セット 120×40R ○ 
320-14 UL棚セット 120×45R ○ 
321-00 UL棚セット 120×55R ○ 
319-90 UL棚セット 120×60R ○ 
305-13 UL棚セット 120×75R ○ 
305-16 UL棚セット 120×90 ○ 
320-08 UL棚セット 90×20R ○ 
320-09 UL棚セット 90×24R ○ 
320-59 UL棚セット 90×30R ○ 
320-60 UL棚セット 90×36R ○ 
320-61 UL棚セット 90×40R ○ 
320-15 UL棚セット 90×45R ○ 
321-01 UL棚セット 90×55R ○ 
319-91 UL棚セット 90×60R ○ 
305-14 UL棚セット 90×75R ○ 
305-17 UL棚セット 90×90 ○ 
320-10 UL棚セット 75×20R ○ 
320-11 UL棚セット 75×24R ○ 
320-62 UL棚セット 75×30R ○ 
320-63 UL棚セット 75×36R ○ 
320-64 UL棚セット 75×40R ○ 
320-16 UL棚セット 75×45R ○ 
321-02 UL棚セット 75×55R ○ 
319-92 UL棚セット 75×60R ○ 
305-15 UL棚セット 75×75R ○ 
305-18 UL棚セット 75×90 ○ 
320-12 UL棚セット 60×20R ○ 
320-13 UL棚セット 60×24R ○ 
320-65 UL棚セット 60×30R ○ 
320-66 UL棚セット 60×36R ○ 
320-67 UL棚セット 60×40R ○ 
320-17 UL棚セット 60×45R ○ 
321-03 UL棚セット 60×55R ○ 
319-93 UL棚セット 60×60R ○ 
305-20 UL棚セット 60×75R ○ 
305-19 UL棚セット 60×90 ○ 

可変棚セット〈15°・30°・45°・60°〉

○シルキー

品番 品名 間口 奥行
330-23 UL 可変棚セット 120×24
335-21 UL 可変棚セット 120×30
335-22 UL 可変棚セット 120×36
335-23 UL 可変棚セット 120×40
3210 UL 可変棚セット 120×45
330-24 UL 可変棚セット 90×24
335-25 UL 可変棚セット 90×30
335-26 UL 可変棚セット 90×36
335-27 UL 可変棚セット 90×40
3211 UL 可変棚セット 90×45
330-25 UL 可変棚セット 75×24
335-29 UL 可変棚セット 75×30
335-30 UL 可変棚セット 75×36
335-31 UL 可変棚セット 75×40
3212 UL 可変棚セット 75×45
330-26 UL 可変棚セット 60×24
335-33 UL 可変棚セット 60×30
335-34 UL 可変棚セット 60×36
335-35 UL 可変棚セット 60×40
3213 UL 可変棚セット 60×45

UL両用棚受のみ〈0°・15°〉

○シルキー ハイグレー

品番 品名 奥行
338-75 UL 両用棚受 20 ○ 
338-76 UL 両用棚受 24 ○ 
338-95 UL 両用棚受 30 ○ 
338-96 UL 両用棚受 36 ○ 
338-97 UL 両用棚受 40 ○ 
339-00 UL 両用棚受 45 ○ 
339-53 UL 両用棚受 55 ○ 
3971 UL 両用棚受 60 ○ 
4049 UL 両用棚受 75 ○ 
4048 UL 棚受 90 ○ 

水平専用棚セット〈0°〉

○シルキー

品番 品名 間口 奥行
320-30 NC 棚セットU 120×24
320-31 NC 棚セットU 120×30
320-32 NC 棚セットU 120×36
320-33 NC 棚セットU 120×40
320-34 NC 棚セットU 120×45
320-35 NC 棚セットU 90×24
320-36 NC 棚セットU 90×30
320-37 NC 棚セットU 90×36
320-38 NC 棚セットU 90×40
320-39 NC 棚セットU 90×45
320-40 NC 棚セットU 75×24
320-41 NC 棚セットU 75×30
320-42 NC 棚セットU 75×36
320-43 NC 棚セットU 75×40
320-44 NC 棚セットU 75×45
320-45 NC 棚セットU 60×24
320-46 NC 棚セットU 60×30
320-47 NC 棚セットU 60×36
320-48 NC 棚セットU 60×40
320-49 NC 棚セットU 60×45

水平専用棚受(0°)

○シルキー

品番 品名 奥行
338-90 UL 棚受 24
338-91 UL 棚受 30
338-92 UL 棚受 36
338-93 UL 棚受 40
338-94 UL 棚受 45

UL棚板

○シルキー ハイグレー

品番 品名 間口 奥行
338-37 UL 棚板 120×20 ○ 
339-13 UL 棚板 120×24 ○ 
339-14 UL 棚板 120×30 ○ 
339-15 UL 棚板 120×36 ○ 
339-16 UL 棚板 120×40 ○ 
339-17 UL 棚板 120×45 ○ 
967-81 UL 棚板 120×55 ○ 
4035 UL 棚板 120×60 ○ 
4541 UL 棚板 120×75 ○ 
4542 UL 棚板 120×90 ○ 
338-38 UL 棚板 90×20 ○ 
339-18 UL 棚板 90×24 ○ 
339-19 UL 棚板 90×30 ○ 
339-20 UL 棚板 90×36 ○ 
339-21 UL 棚板 90×40 ○ 
339-22 UL 棚板 90×45 ○ 
967-82 UL 棚板 90×55 ○ 
4109 UL 棚板 90×60 ○ 
4543 UL 棚板 90×75 ○ 
4544 UL 棚板 90×90 ○ 
338-39 UL 棚板 75×20 ○ 
339-23 UL 棚板 75×24 ○ 
339-24 UL 棚板 75×30 ○ 
339-25 UL 棚板 75×36 ○ 
339-26 UL 棚板 75×40 ○ 
339-27 UL 棚板 75×45 ○ 
967-86 UL 棚板 75×55 ○ 
4160 UL 棚板 75×60 ○ 
4545 UL 棚板 75×75 ○ 
4546 UL 棚板 75×90 ○ 
338-40 UL 棚板 60×20 ○ 
339-28 UL 棚板 60×24 ○ 
339-29 UL 棚板 60×30 ○ 
339-30 UL 棚板 60×36 ○ 
339-31 UL 棚板 60×40 ○ 
339-32 UL 棚板 60×45 ○ 
967-87 UL 棚板 60×55 ○ 
4165 UL 棚板 60×60 ○ 
2829 UL 棚板 60×75 ○ 
4999 UL 棚板 60×90 ○ 

棚サイドキャップセット

ライトグレー

品番 品名
2391 UL 棚サイドキャップセット 10セット入

木目棚セット〈0°・15°〉

品番 品名 間口 奥行
9410 UL 棚セット 木目 90×30R
9411 UL 棚セット 木目 90×36R
9412 UL 棚セット 木目 90×40R
9413 UL 棚セット 木目 90×45R
588-72 UL 棚セット 木目 75×36R
588-73 UL 棚セット 木目 75×40R
523-56 UL 棚セット アイボリー 90×30R
523-57 UL 棚セット アイボリー 90×36R

スリム棚セット〈0°・15°〉

○シルキー

品番 品名 間口 奥行
626-16 UL スリム棚セット 90×16R
6261 UL スリム棚セット 90×20R
6262 UL スリム棚セット 90×24R
6263 UL スリム棚セット 90×30R
6268 UL スリム棚セット 90×36R
626-17 UL スリム棚セット 75×16R
6264 UL スリム棚セット 75×20R
6265 UL スリム棚セット 75×24R
6266 UL スリム棚セット 75×30R
6267 UL スリム棚セット 75×36R
6296 UL スリム棚セット 60×20R
6297 UL スリム棚セット 60×24R
6298 UL スリム棚セット 60×30R

木目スリム棚セット〈0°・15°〉

品番 品名 間口 奥行
507-85 UL スリム棚セット 木目 90×30R
507-91 UL スリム棚セット 木目 75×30R

スリム棚板

○シルキー

品番 品名 間口 奥行
545-95 UL スリム棚板 90×16
546-02 UL スリム棚板 90×20
546-03 UL スリム棚板 90×24
546-04 UL スリム棚板 90×30
546-20 UL スリム棚板 90×36
546-22 UL スリム棚板 75×16
546-11 UL スリム棚板 75×20
546-12 UL スリム棚板 75×24
546-13 UL スリム棚板 75×30
546-21 UL スリム棚板 75×36
530-97 UL スリム棚板 60×20
530-98 UL スリム棚板 60×24
530-99 UL スリム棚板 60×30

スリム棚用樹脂ストッパー

品番 品名 間口
6883 UL スリム棚用樹脂ストッパーB 90
6882 UL スリム棚用樹脂ストッパーB 75
6269 UL スリム棚用樹脂ストッパーB 60

スリム棚用スライドレールセット

品番 品名 間口
6448 スリム棚用スライドレールセット 90

棚セットB

○シルキー

品番 品名 間口 奥行
7959 UL 棚セットB 90×30
7960 UL 棚セットB 90×36
7961 UL 棚セットB 90×40
7962 UL 棚セットB 90×45

ベース棚セットB ユニット什器ベース棚用交換タイプ

○シルキー

品番 品名 間口 奥行
7922 UL 棚板Bベースセット 90×40
7921 UL 棚板Bベースセット 90×45

専用樹脂ストッパー

透明

品番 品名 間口
512-30 UL 棚セットB用樹脂ストッパー 90

UL 棚セットB用ワイヤー手すり

クロームメッキ

品番 品名 間口 高さ
7955 UL 棚板B用手すり 90×3

前面ラウンド型 アクリル棚板

透明

品番 品名 間口 奥行
503-84 アクリル棚板B 90×30
© 2022 ENEX Co.,Ltd.
keyboard_arrow_up